top of page

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä ja rekisteriä hoitava henkilö

Nimi: Anne Viitamäki 
Postinumero: 02140
Postitoimipaikka: ESPOO
Puhelinnumero: 050 558 6596    
Sähköpostiosoite: tyonohjausannekas@gmail.com

2. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan ja maksajan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan ja maksajan suostumuksella, asiakkaan ja maksajan kanssa tehtävän sopimuksen ja laskutuksen täytäntöön panemiseksi.


Kerättäviä henkilötietoja käytetään sovittujen palveluiden laskuttamiseen sekä tarvittaessa yhteyden ottamiseen. 

3. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan ja maksajan nimi, laskutusosoite, Y-tunnus, Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Postiosoitteet tarvittaessa.

 

4. Tietojen säilytysaika ja tietojen luovutukset

Henkilötiedot ja maksajan tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä mahdollisesti tarkistamiseksi.
Maksajan osalta laskuttamisessa tarvittavat tiedot annetaan laskuttajalle, tietoja ei luovuteta eikä siirretä mihinkään muualle.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään sekä maksajan osalta ko. tahoa edustavalta.

 

6. Evästeet

Internet-sivuilla on käytössä ns. cookie -toiminto eli eväste. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttö helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

 

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen, joka tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

7. Rekisterin suojaus

Rekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittelyssä noudatetaan ehdotonta huolellisuutta. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä, joka tarvitsee kyseisiä tietoja tehtävissään.

 

8. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Kirjallinen tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa tai palvelusuhteen ollessa sitä lyhyempi, kerran sen aikana toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
 

bottom of page